Habarlar

“Bitaraplyk türkmeniň ynsanperwerliginiň, ruhube­lentli­giniň pelsepesidir we paýhas gudratydyr” atly ylmy-amaly maslahat (2022-nji ýylyň 8-nji dekabry)

10.12.22

Koreýa uniwersitetiniň wekiliýetiniň lukmançylyk ýokary okuw mekdepleriniň bilim boýunça innowasion mümkinçilikleri giňeltmek maksady bilen bolan iş sapary (2022-nji ýylyň 26-28-nji oktýabry).04.11.22

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde 2022-nji ýylyň 29-njy awgustynda “Bilimler we talyp ýaşlar güni” mynasybetli professor-mugallymlaryň we talyplaryň gatnaşmagynda “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri: dünýä ylmynyň gazananlary we türkmen bilimini ösdürmegiň derwaýys meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi....

05.09.22

2022-nji ýylyň 27-nji maýynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Russiýa Federasiýasynyň Saglygy goraýyş ministrliginiň “Astrahan döwlet lukmançylyk uniwersiteti” bilen bilim we saglygy goraýyş ulgamlarynda hyzmatdaşlyk etmek barada öň gazanylan Ähtnamanyň çäklerinde, hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem güýçlendirmek maksady bilen,...

09.06.22

2022-nji ýylyň 5-nji maýynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni mynasybetli professor-mugallymlaryň we talyplaryň Esger Berdimuhamet Annaýe...

12.05.22