Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş okuw-ylmy merkezi: Akuşerçilik we ginekologiýa kafedrasy, Çaga  hirurgiýasy kafedrasy, Çaga keselleriniň  propedewtikasy  kafedrasy, Gospital pediatriýasy kafedrasy, Pediatriýa boýunça dip­lomdan soňky taýýarlyk kafedrasy ýerleşýär.

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Stomatologiýa okuw-önümçilik merkezi: Terapewtik stomatologiýa kafedrasy, Ortopedik we hirurgik stomatologiýa kafedrasy, Çaga stomatologiýasy kafedrasy, Stomatologiýa boýunça diplomdan soňky taýýarlyk kafedrasy ýerleşýär.
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Göz keselleri ylmy-kliniki merkezi: Göz keselleri kafedrasy ýerleşýär.

 
Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýeti: Ýokanç keseller we kafedrasy, Inçekesel kafedrasy,  Epidemiologiýa kafedrasy, Ýokanç çaga keselleri kafedrasy, Deri we weneriki keseller kafedrasy ýerleşýär.

 


Onkologiýa merkezi: Şöhle bilen anyklaýyş, bejeriş we onkologiýa kafedrasy ýerleşýär.

Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkezi: Iýmit gigiýenasy kafedrasy ýerleşýär.

Şikesleri bejeriş halkara merkezi: Trawmatologiýa we ortopediýa kafedrasy ýerleşýär.Gaýragoýulmasyz tiz kömek merkezi: Fakultet hirurgiýasy kafedrasy, Nerw keselleri we neýrohirurgiýa kafedrasy ýerleşýär.


Morfologiýa merkezi: Adam anatomiýasy, topografik anatomiýa we operatiw hirurgiýa kafedrasy, Patologik anatomiýa kafedrasy, Kazyýet lukmançylygy we hukuk kafedrasy ýerleşýär.


S.A.Nyýazow adyndaky bejeriş-maslahat beriş merkezi: Urologiýa we andrologiýa kafedrasy, Nerw keselleri we neýrohirurgiýa kafedrasy, Gospital hirurgiýasy kafedrasy, Umumy hirurgiýa kafedrasy, Ortopedik we hirurgik stomatologiýa kafedrasy, Gulak, burun, bokurdak keselleri kafedrasy, Iç keselleriniň  propedewtikasy kafedrasy, Kliniki  farmakologiýa okuwly gospital terapiýasy kafedrasy ýerleşýär.
Kardiologiỳa ylmy-kliniki merkezli hassahana: Kliniki  farmakologiýa okuwly gospital terapiýasy kafedrasy, Endokrinologiýa kafedrasy,  Fakultet terapiýasy kafedrasy, Gospital hirurgiýasy kafedrasy ýerleşýär.

Merkezi harby hassahana: Harby meýdan hirurgiýasy kafedrasy, Harby meýdan terapiýasy kafedrasy ýerleşýär.

Berzeňňi şypahanasy: Bejeriş bedenterbiýesi saglygy dikeldiş we sport lukmançylygy kafedrasy ýerleşýär.Esasy görkezijiler
5111
Talyplar
57
Ugurlar
449
Mugallymlar