Habarlar

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň 2020-nji ýylda ylmy işler boýunça bilelikde geçirilen bäsleşigine biziň uniwersitetimiziň talyplary we mugallymlary gatnaşdylar we olardan:

Kliniki farmakologiýa we endokrinologiýa okuwly gos...

12.06.20

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň merkezi Geňeşiniň, Bilim ministrliginiň, Zenanlar birleşiginiň merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda "Halkara zenanlar güni" mynasybetli geçirilen ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp gyzlarynyň arasynda "Talyp gözeli-2020" atly gözellik bäsleşiginiň baş baýragyna Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň D...

05.03.20