“Oftalmologiýa ylmyny ösdürmekde – innowasion tehnologiýalar we usullar” atly ylmy-amaly maslahat

5-nji aprelde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy  Göz keselleri ylmy-kliniki merkezi bilen bilelikde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Oftalmologiýa ylmyny ösdürmekde – innowasion tehnologiýalar we usullar” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.