“Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri – saglygyň we rowaçlygyň gözbaşy” atly ylmy-amaly maslahat (2023-nji ýylyň 20-nji oktýabry)