Sanly ulgam arkaly geçirilen okuw sapagy

7-nji aprelde Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde işlenip düzülen meýilnama laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny meýletinçilik işine çekmek maksady bilen sanly ulgam arkaly (online) “Sagdyn jemgyýeti döretmekde sagdyn durmuş ýörelgesiniň ähmiýeti we zyýanly endikleriň adam bedenine zyýany barada interaktiw sapaklaryň, okuwlaryň, oýunlaryň we seminarlaryň ähmiýeti” atly okuw sapagy geçirildi.