“Garaşsyzlyk ýyllary içinde lukmançylyk biliminde we ylmynda oňyn özgertmeler”

2021-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde professor-mugallymlaryň, ylmy işgärleriň we talyplaryň gatnaşmagynda “Garaşsyzlyk ýyllary içinde lukmançylyk biliminde we ylmynda oňyn özgertmeler” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi. Maslahatda edilen çykyşlarda Garaşsyzlygyň beren miweleriniň, Watan mukaddesliginiň, bilim, ylym we saglyk ulgamlarynda ýetilen sepgitleriň, gazanylan üstünlikleriň ähmiýeti dogrusynda giňişleýin durlup geçildi.