Ylym

Medisina uniwersitetinde ylym işiniň esasy ugurlary


      Uniwersitetde Ylmy geňeş bar. Uniwersitetde gözleg işlerine gözegçilik edýän 7 sany profilli komissiýany öz içine alýar. Bular hirurgiki keselleriň ylmy esaslary, içki keselleriň ylmy esaslary, ene we çaga keselleriniň ylmy esaslary, umumy fiziologiýanyň we adam patologiýasynyň ylmy esaslary, stomatologiýanyň ylmy esaslary, arassaçylygyň ylmy esaslary, epidemiologiýa we ýokanç keseller, täze dermanlary taýýarlamagyň ylmy esaslary, standartlaşdyryş we gözlegler usullary. 

      Alnan netijeler biziň ýurdumyzda we daşary ýurtlardaky ylmy jurnallarda çap edilýär. Ýaş alymlarymyz we talyplarymyz, Türkmenistanyň Magtymguly ýaşlar guramasy tarapyndan yglan edilen ýaş alymlar üçin geçirilen ylmy bäsleşige işjeň gatnaşýarlar.


      

Esasy görkezijiler
4702
Talyplar
55
Ugurlar
433
Mugallymlar