Biz barada
Giriş
Bilim
Okuw bölümi
Fakultetler
KESEL BEJERIŞ
PEDIATRIÝA
KESELLERIŇ ÖŇÜNI ALYŞ
STOMATOLOGIÝA
FARMASEWTIKA
DIKELDIŞ WE SPORT LUKMANÇYLYGY
HARBY LUKMANÇYLYGY
DIPLOMDAN SOŇKY TAÝÝARLYK WE LUKMANLARY KAMILLEŞDIRIŞ
Kliniki okuw binýady

Ylym
Halkara hyzmatdaşlyk
Bäsleşikler
Ylmy-amaly maslahatlar
Ylmy işler

Şäherçe
Talyplara
Okuw tertibi
Ýaşlar guramasy
Kärdeşler arkalaşygy
Zenanlar guramasy
Talyplar sport kluby

Fakultetler we kafedralar
KESEL BEJERIŞ
ADAM ANATOMIÝASY,TOPOGRAFIKI ANATOMIÝA WE OPERATIW HIRURGIÝA KAFEDRASY
AKUŞERÇILIK WE GINEKOLOGIÝA KAFEDRASY
UMUMY HIRURGIÝA KAFEDRASY
FAKULTET TERAPIÝASY KAFEDRASY
GOSPITAL HIRURGIÝASY KAFEDRASY
GÖZ KESELLERI KAFEDRASY
GULAK,BURUN,BOKURDAK KESELLERI KAFEDRASY
IÇ KESELLERINIŇ PROPEDEWTIKASY KAFEDRASY
KADALY FIZIOLOGIÝA KAFEDRASY
KAZYÝET LUKMANÇYLYGY WE HUKUK KAFEDRASY
KLINIKI FARMAKOLOGIÝA OKUWLY GOSPITAL TERAPIÝA KAFEDRASY
MEDISINA BIOLOGIÝASY WE GENETIKA KAFEDRASY
MEDISINA HIMIÝASY KAFEDRASY
NERW KESELLERI WE NEÝROHIRURGIÝA KAFEDRASY
PATOLOGIK ANATOMIÝA KAFEDRASY
PATOLOGIK FIZIOLOGIÝASY KAFEDRASY
ŞÖHLE BILEN ANYKLAÝYŞ, BEJERIŞ WE ONKOLOGIÝA KAFEDRASY
TRAWMATOLOGIÝA WE ORTOPEDIÝA KAFEDRASY
UROLOGIÝA WE ANDROLOGIÝA KAFEDRASY
ANESTEZIOLOGIÝA WE REANIMATOLOGIÝA
ENDOKRINOLOGIÝA KAFEDRASY
PEDIATRIÝA
ÇAGA HIRURGIÝASY KAFEDRASY
ÇAGA KESELLERINIŇ PROPEDEWTIKASY KAFEDRASY
DERI WE WENERIKI KESELLER KAFEDRASY
DILLER KAFEDRASY
FAKULTET PEDIATRIÝASY KAFEDRASY
GISTOLOGIÝA, EMBRIOLOGIÝA WE SITOLOGIÝA KAFEDRASY
GOSPITAL PEDIATRIÝA KAFEDRASY
INÇEKESEL KAFEDRASY
JEMGYÝETI ÖWRENIŞ YLYMLARY KAFEDRASY
PSIHIATRIÝA, NARKOLOGIÝA WE MEDISINA PSIHOLOGIÝASY KAFEDRASY
SAGLYGY GORAÝŞYŇ GURALYŞY, DOLANDYRYLYŞY WE YKDYSADYÝETI KAFEDRASY
ÝOKANÇ ÇAGA KESELLERI KAFEDRASY
KESELLERIŇ ÖŇÜNI ALYŞ
MEDISINA EKOLOGIÝASY WE GIGIÝENA KAFEDRASY
MIKROBIOLOGIÝA KAFEDRASY
ÝOKANÇ KESELLER KAFEDRASY
IÝMIT GIGIÝENA KAFEDRASY
EPIDEMIOLOGIÝA KAFEDRASY
STOMATOLOGIÝA
ÇAGA STOMATOLOGIÝASY KAFEDRASY
LUKMANÇYLYK FIZIKASY WE INFORMATIKASY KAFEDRASY
ORTOPEDIK WE HIRURGIK STOMATOLOGIÝA KAFEDRASY
TERAPEWTIK STOMATOLOGIÝA KAFEDRASY
FARMASEWTIKA
FARMAKOLOGIÝA KAFEDRASY
FARMASIÝA KAFEDRASY
DIKELDIŞ WE SPORT LUKMANÇYLYGY
BEDENTERBIÝE KAFEDRASY
BEJERIŞ BEDENTERBIÝESI, SAGLYGY DIKELDIŞ WE SPORT LUKMANÇYLYGY KAFEDRASY
HARBY LUKMANÇYLYGY
HARBY MEÝDAN TERAPIÝASY KAFEDRASY
HARBY MEÝDAN HIRURGIÝASY KAFEDRASY
HARBY GIGIÝENA, EPIDEMIOLOGIÝA WE TOKSIKOLOGIÝA KAFEDRASY
LUKMANÇYLYK GULLUGYNYŇ GURALYŞY WE TAKTIKASY KAFEDRASY
DIPLOMDAN SOŇKY TAÝÝARLYK WE LUKMANLARY KÄMILLEŞDIRIŞ
AKUŞERÇILIK WE GINEKOLOGIÝA KAFEDRASY
IÇ KESELLERI KAFEDRASY
HIRURGIÝA KAFEDRASY
MAŞGALA LUKMANÇYLYGY BOÝUNÇA DIPLOMDAN SOŇKY TAÝÝARLYK KAFEDRASY
PEDIATRIÝA KAFEDRASY
STOMATOLOGIÝA BOÝUNÇA DIPLOMDAN SOŇKY TAÝÝARLYK KAFEDRASY

Taryh
DALAŞGÄR-2023
OLIMPIADA-2023