“Patalogik fizizologiýa” dersinden geçirilen bäsleşigiň netijeleri:

2022-nji ýylyň 2-nji noýabrynda sanly bilim portalynyň üsti bilen Patalogik fiziologiýadan bäsleşik geçirildi. Bäsleşige kesel bejeriş, pediatriýa we keselleriň öňüni alyş fakultetleriniň 3-nji ýyl talyplary gatnaşdylar.Baýrakly orunlara kesel bejeriş we pediatriýa fakultetleriniň talyplary mynasyp boldular:


I orun –Döwletow Daýanç, Şyhmyradowa Aýnur;

II orun – Mämmetgurbanowa Aýgül, Muhammetgulyýew Muhammetguly, Atamyradowa Aýnur;

III orun- Çiçaýewa Selbi, Şadurdyýewa Bägül.