Ders bäsleşigi

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Diller kafedrasy tarapyndan 2023-nji ýylyň aprel aýynyň 7-ne Kesel bejeriş we Pediatriýa fakultetleriniň talyplarynyň arasynda "Dil baýlygy-il baýlygy" dersi boýunça Sanly bilim portaly arkaly ders bäsleşigi geçirildi. Ders bäsleşiginiň netijelerine görä aşakdakylar aýan edildi: I orun -Kesel bejeriş fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Kömekowa Güljan II orun -Kesel bejeriş fakultetiniň 1-nji ýyl talyby Hudaýbergenowa Kamila