BILDIRIŞ

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti isleg bildirýänleri lukmançylyk adalgalary bilen baýlaşdyrylan iňlis, nemes, we rus dilleriniň hem-de lukmançylyk portalyna ugrukdyrylan kompýuter sowatlylygy boýunça okuwlaryna çagyrýar.

Goşmaça maglumatlar üçin telefon belgilerimiz: 48-99-28;  48-98-31.