Ders bäsleşiginiň netijeleri:

2022-nji ýylyň  12-nji oktýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Diller kafedrasy tarapyndan ähli fakultetleriň I ýyl talyplarynyň arasynda Iňlis dili dersi boýunça Sanly bilim portaly arkaly ders bäsleşigi geçirildi. Ders bäsleşiginiň netijesi boýunça üstünlik gazanan talyplar:

   

     I orun:  Babajanow Samir. (132-nji  topar)

     II orun: Rozmetowa Mälikä ( 132-nji topar)

     III orun: Ataýewa Näzik (101-nji topar)