Ders bäsleşiginiň netijeleri:

Hormatly Arkadagymyzyň Sanly Bilim konsepsiýasyny durmuşa geçirmek hem-de talyp ýaşlaryň bilim derejesini kämilleşdirmek maksady bilen sanly Bilim portalynyň üsti bilen “Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary” dersi boýunça olimpiada geçirildi. Olimpiada testler we dürli meseleler çözmek görnüşinde geçirildi. Olimpiadanyň netijesi boýunça şu aşakdaky talyplar ýeňiş gazandy:

  • I orun – Stomatologiýa fakultetiniň 1-nji ýyl talyby Annadurdyýew Annadurdy,
  • II orun – Kesel bejeriş fakultetiniň 1-nji ýyl talyby Azimow Begenç,
  • III orun – Kesel bejeriş fakultetiniň 1-nji ýyl talyplary Annamyradow Eziz, Döwranow Abdyrahym.